Jdi na obsah Jdi na menu
 


Elektrotechnické materiály

Základní pojmy

 • surovina - látka, která ještě nemá pro zamýšlený výrobek potřebné vlastnosti
 • materiál - látka, která má již vlastnosti potřebné pro daný účel (např. dotovaný polovodič)
 • polotovar - upravený materiál nebo součást výrobku ( drát, plech, izolační deska, rezistor, tranziostor...)

Látky v různých skupenstvích

Plyny v elektrotechnice

 • Plyny obecně mají velké vzdálensoti mezi molekulami,  proto jsou značně stlačitelné. V neionizovaním stavu jsou elektricky nevodivé.

Užití plynů v elektrotechnice

 • Vzduch -  izolace venkovních vedení, mezi vodiči, vzduchových kondenzátorů
 • Vodík - k chlazení velkých točivých strojů, ochrana kovových součástí před korozí
 • Dusík - pro zvýšení odolnosti proti elektrickému průrazu u kondenzátorů a vysokonapěťových kabelů, ochrana proti navlhavosti a korozi ( do pouzder některých tranzistorů)
 • Kyslík - pro výrobu polovodičů ( pro přípravu oxidových vrstev)
 • Argon a krypton - v žárovkách pro zvýšení životnosti
 • Helium - stlačené pro chladící účely, kapalné pro měření za nízkých teplot (heliová teplota je 4K)
 • Neon - signální výbojky, výbojové trubice, reklamy (oranžově červená barva výboje)
 • Xenon - výbojky (velmi intenzivní světlo např. pro mikroskopy)
 • CO2 - stačený do chladících směsí
 • Čpavek - do ledniček pro chladící směsi
 • Freon - do ledniček pro chladící směsi, plnění velkých vypínačů a transformátorů pro vysoké napětí ke zhášení elektrického oblouku, zvyšování průrazné elektrické pevnosti, snižování koroze, plazmové leptání a nanášení ve výrobě polovodičů
 • Páry s velkou svítivostí (jod, fluor) - žárovky s velkou svítivostí ("halogenky") do automobilů a promítacích projektorů
 • Rtuťové páry - do zářivek
 • Sodíkové páry - sodíkové výbojky (sytě žluté), pouliční osvětlení