Jdi na obsah Jdi na menu
 


Okruhy učiva k maturitní zkoušce - třída 4.SB

ELEKTRONIKA

 • Elektrický dvojpól – zdrojová a spotřebičová orientace, sériové a paralelní řazení dvojpólů
 • Elektrický čtyřpól – hybridní parametry
 • Polovodičová dioda – polovodiče typu P a N, dioda v propustném a závěrném směru, VA charakteristika, vliv teploty na vlastnosti diod, sériové a paralelní řazení diod
 • Tunelová dioda – princip činnosti, charakteristika, použití
 • Kapacitní dioda – varikapy a varaktory
 • Tyristor – zapojení, stav otevření, stav uzavření, VA charakteristika, princip činnosti
 • Triak a diak – zapojení triaku, rozdíl mezi triakem a tyristorem, VA charakteristika, použití , zapojení diaku, VA charakteristika, použití
 • Termistory – PTC, NTC, princip činnosti, závislost odporu na teplotě, použití
 • Varistory – základní vlastnosti, charakteristika, použití
 • Usměrňovače – jednocestný, dvojcestný s transformátorem s vyvedeným středem, Graetzův můstek, řízené usměrňovače s odporovou a induktivní zátěží , schémata zapojení, popis principu činnosti a  charakteristiky
 • Stabilizátory napětí -  Zenerova dioda – zapojení, princip činnosti, VA charakteristika, princip činnosti stabilizátoru, nastavení pracovního bodu
 • Bipolární tranzistor – základní zapojení tranzistoru SB, SC, SE, vlastnosti jednotlivých zapojení, mezní oblasti tranzistoru, provozní stavy tranzistoru, charakteristika tranzistoru v zapojení SE
 • Unipolární tranzistory – s hradlem  odděleným PN přechodem, s indukovaným kanálem, s vodivým kanálem – zapojení, charakteristiky, popis činnosti
 • Zesilovače - základní rozdělení podle frekvence zesilovaného signálu, parametry zesilovačů, třídy zesilovačů – A, AB, B, C, stabilizace pracovního bodu NF  zesilovače, zpětná vazba  - odvození, druhy zpětných vazeb,
 • Výkonové zesilovače  - jednočinný, dvojčinný, zesilovače bez transformátoru
 • Operační zesilovače – základní vlastnosti OZ, investor, invertující a  neinvertující OZ, sumátor, rozdílový OZ, integrátor a derivátor
 • Oscilátory – základní vlastnosti  a podmínky, LC oscilátory, RC oscilátory, krystalové oscilátory
 • Omezovače amplitudy – diodové, tranzistorové, Schmidtův obvod  
 • Klopné obvody – astabilní, monostabilní, bistabilní – schémata, princip činnosti
 • Modulace  - amplitudová, frekvenční, fázová, impulsová, modulátory a směšovače
 • Děliče napětí – bez zátěže, se zátěží, frekvenčně závislé a nezávislé, odvození
 • Filtry – všechny druhy filtrů a odvozením činitele filtrace, odvození -3dB
 • Vedení – přenosové cesty, metalická vedení, druhy metalických vedení, koaxiální vedení, korektně a nekorektně zakončené vedení, primární a sekundární parametry vedení
 • Optoelektronika – optická vlákna, uspořádání přenosové cesty s optickým vláknem, optické zdroje záření, detektory záření, výhody přenosových cest optickými vlákny, vysvětlení principu šíření světla optickým vláknem, typy optických vláken, parametry optických vláken

Hele, nebojte se !

Koukněte na mně, jak jsem byla před maturitou vyklepaná.

Tohle je moje fotka z tabla.....

Obrazek

A moje fotka z VŠ.......

Obrazek