Jdi na obsah Jdi na menu
 


Termistor

 

 • Řadíme k součástkám, jejichž činnost je založena na vlastnostech polovodičů.
 • Nemá polovodičový přechod, takže nezáleží na směru proudu.
 • Základní vlastností je změna odporu se změnou teploty

 

Dělení termistorů:

·        PTC (PositiveTemperature Coefficient) – termistory, které s oteplením odpor zvětšují – pozistory.

·        NTC (Negative temperature Coefficient) –termistory, které s oteplením odpor zmenšují – negistory

 

Termistor PTC

 • S rostoucí teplotou stoupá odpor strmě a téměř lineárně.
 • Součástku tvoří tenký plátek polymeru (elektricky vodivého), jehož částice jsou za normální teploty těsně u sebe a vedou proud.
 • Průchodem proudu dojde k ohřevu, a tím k projevu kinetické energie.Částice se uvolňují z krystalické struktury a přechází do amorfního stavu.Čím více se vzdalují od sebe, tím menší proud obvodem prochází.
 • Po vychladnutí polymeru se obnovuje krystalická stavba a materiál se znovu stává vodivým.
 • Dojde-li k nárůstu proudu, termistor popsaným způsobem rychle a několikanásobně zvětší svůj odpor. Tím zamezí možnému zkratovému proudu.
 • Rychlostí reakce se uplatňuje i jako ochrana před napěťovými šičkami.
 • Čas odpojení se udává v ms.
 • Zapojujeme ho do obvodu do série.

 

Poznámka:Amorfní látky jsou jdou pevné látky, které na rozdíl od krystalických látek nemají pravidelné prostorové uspořádání atomů (iontů) na dlouhou vzdálenost.

 

Použití:

·        Vratné pojistky – proti trubičkové pojistce má dvě výhody. Při zkratu funguje nesrovnatelně rychleji a po odstranění zkratu nevyžaduje výměnu.

·        Na rozdíl od běžné pojistky reaguje již při proudovém přetížení a ne až po překročení stanovené proudové hodnoty. Proto je nutné rozlišovat parametr IHOLD,při kterém je možné očekávat začátek omezování proudu a dále ITRIP, při kterém k efektu zaručeně dojde.

Termistor NTC

 • S rostoucí teplotou jeho odpor klesá.
 • Stoupne-li teplota o 200º, odpor klesá o několik řádů.
 • Vztah obou veličin není lineární, ale exponenciální v celém rozsahu.

      

Použití:

·        Teplotní čidlo, spínací zařízení pro ohřev (nastavení pracovního bodu tranzistoru v odpor. děliči).

·        Kompenzační termistory používáme pro nastavení pracovního bodu nebo do obvodů zpětné vazby. S chráněnou součástkou jsou v těsném dotyku, takže se společně zahřívají.Zmenšeným odporem způsobí plynulou změnu v příslušném obvodu, čímž kompenzují teplotní drift polovodičového prvku.

·        Mnohé termistory dokáží zmenšit odpor z původní hodnoty až stokrát. Proto je nalezneme v obvodech, kde je nutné omezit nárazový zapínací proud.

Poznámka: Drift v polovodiči, makroskopicky pozorovatelný pohyb      nosičů v polovodiči, vyvolaný elektrickým polem.

Obrazek

Obrazek