Jdi na obsah Jdi na menu
 


Třídy zesilovačů

 • Charakterizují chování tranzistoru ve funkci zesilovače, při konkrétním nastavení pracovního bodu.
 • V podstatě jde o to, do jaké míry bude tranzistor v klidovém stavu (bez buzení) otevřen, případně uzavřen.
 • Pracovní bod se týká převodní charakteristiky tranzistoru, po které se pracovní bod s časem pohybuje, v závislosti na okamžité úrovni a polaritě vstupního signálu.
 • Zidealizovaná přímka vyjadřuje vztah dvou veličin: kolektorového proudu IC a proudu báze IB.

Obrazek

 

Zesilovač třídy A

 

 • Pracovní bod nastavíme do takového místa převodní charakteristiky, jež odpovídá středu mezi maximální a minimální hodnotou kolektorového proudu, tj. do bodu A.
 • Tranzistorem teče trvale klidový proud, zesilovač při své činnosti nezkresluje, pracuje po celou periodu, tzn. je otevřen 360º.
 • Takto jsou nastaveny všechny napěťové zesilovače

 

Zesilovač třídy AB

 

 • Tranzistor je téměř uzavřen, teče jen nepatrný klidový proud.
 • Pracovní bod je nastaven v dolní části charakteristiky, do bodu AB.
 • Tranzistor reaguje prakticky jen na jednu půlvlnu střídavého signálu (180º), podle své vodivosti.
 • Proto v NF zesilovači jsou potřebné vždy dva tranzistory – dvojčinné zapojení.
 •  Účinnost zesilovače je pak mnohem vyšší než ve třídě A.
 • Vysokofrekvenční zesilovač se spokojí i s jedním tranzistorem, jestliže je v kolektoru zapojen rezonanční obvod.

 

 

Zesilovač třídy B

 

 • Od třídy AB se liší tím, že tranzistor je zcela uzavřen, neteče žádný klidový proud.
 • Pracovní bod B se pohybuje v aktivní oblasti po dobu nejvýše 180º, tzn. zpracovává pouze jednu půlvlnu. V dvojčinném zapojení slouží  takový zesilovač v nízkofrekvenčních koncových stupních, jestliže se vhodným způsobem zamezí přechodovému zkreslení.
 • Ve VF technice nachází plné využití podobně jako zesilovače třídy AB.

 

Zesilovač třídy C

  

 • Pro nízkofrekvenční zapojení nemá význam, zato ve VF technice se dobře uplatní pro vysílače AM a FM.
 • Tranzistor není otevřen ani polovinu periody vstupního signálu (předpětí báze).
 • Pracovní bod C se pohybuje v aktivní oblasti po mnohem kratší dobu než je 180º a nachází se na „prodloužené“ převodní charakteristice.
 • Vzniklé zkreslení není překážkou , jestliže je v kolektoru VF rezonanční obvod.
 •  Zesilovač vyžaduje větší budící signál, ale zároveň pracuje s nejvyšší účinností.